Vol 17, No 1 (2022)

JURNAL SOSIALITA

Table of Contents

Articles

Sartinah Sartinah, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 1 | PDF views : 9
Sulastri Sulastri, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
Tarto Tarto, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 0 | PDF views : 7
Deni Tinursani, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
Salamah Salamah, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 2 | PDF views : 4
Mundiharto Mundiharto, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
Victor Novianto, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 3 | PDF views : 10
Raharjo Raharjo, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 1 | PDF views : 20
Septia Wulandari, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
Kodiran Kodiran, (Universitas PGRI Yogykarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 0 | PDF views : 7
Ahmad Hutama Adhi Nugraha, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
Victor Novianto, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 1 | PDF views : 12
Maryono Maryono, (Universitas PGRI Yogykarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 0 | PDF views : 6
Endang Titik Lestari Endang Titik Lestari, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 0 | PDF views : 9
Yeni Salindri Yeni Salindri, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
Salamah Salamah, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 0 | PDF views : 6
Eko Sudarminto Eko Sudarminto, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
Kodiran Kodiran, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 0 | PDF views : 5
Winarni Winarni, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 0 | PDF views : 16
Sumami Sumami, (Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia)
PDF
Abstract views : 1 | PDF views : 13